POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.procontrol.koszalin.pl

    1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.procontrol.koszalin.pl (dalej jako "Serwis").

2.  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest "Pro Control" Marek Sadowski, Paweł Sujkowski z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Małopolskiej 4, NIP: 6692200639.

3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.


4.  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.


5.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikiem w spersonalizowany sposób. Przekazywane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów, usług, bezpieczeństwa danych osobowych, ale również sugerowanych ofert Administratora. Komunikacja z użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika, rozwiązywaniu problemów technicznych, oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.


8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Copyright ©2019, "Pro Control" Marek Sadowski, Paweł Sujkowski. All rights reserved.

Polityka prywatności